Personuppgiftspolicy

Profet Webb & Kommunikation AB tar hanteringen av dina personuppgifter på största allvar. Den här personuppgiftspolicyn beskriver hur vi hanterar och lagrar personuppgifter. Om du har frågor om hur personuppgifter behandlas kan du höra av dig till dataskydd@profet.se.

Personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter är:

Profet Webb & Kommunikation AB
Katarinavägen 20
116 45 Stockholm
Organisationsnummer 559067-0443

Syfte med Profets behandling av personuppgifter

Profet behandlar endast personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som är nödvändiga för oss att behandla som en del av våra förpliktelser gentemot våra kunder.

Exempel på när Profet behandlar personuppgifter är:

När du skickar e-post, brev eller annan korrespondens till oss.

När vi arbetar med våra kunders befintliga personuppgiftsdatabaser som ett led i vårt arbete. Detta kan exempelvis gälla när vi får tillgång till en lista på användare till en befintlig webbplats eller orderhistoriken på en hemsida med e-handel.

När vi tar backup:er på hemsidor med tillhörande personuppgifter i form av exempelvis användaruppgifter.

Exempel på den typ av personuppgifter som Profet kan behandla:

E-postadresser Telefonnummer Namn Andra uppgifter som är knutna till den data våra kunder ger oss i samband med att vi arbetar med deras digitala tjänster. Detta kan exempelvis vara information om fysiska adresser kopplade till en persons användarkonto på en webbsida eller en profilbild på en användare på en webbsida.

Vi behandlar endast personuppgifter i syfte att administrera den åtgärd du begärt eller för att fullfölja våra avtal gentemot våra kunder. Personuppgifterna lagras inte längre än nödvändigt för att fullfölja detta syfte.

Delning av data till tredje part

När vi hanterar personuppgifter kan de komma att delas med tredje part. Nedan följer en förteckning över vilka företag som kan komma att ta del av de personuppgifter som vi behandlar och i vilket syfte dessa företag behandlar personuppgifterna.

DigitalOcean LLC

DigitalOcean LLC (101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013 United States) tillhandahåller serverlösningar där hemsidor lagras. Profet kan komma att lagra en kopia av kundernas hemsidor på DigitalOceans servrar vilket innebär att alla personuppgifter som finns lagrade på hemsidan, som exempelvis användarkonton, också lagras hos DigitalOcean. Profet använder sig av DigitalOceans servrar i Tyskland och Nederländerna vilket innebär att personuppgifterna lagras inom EU.

One.com

När du skickar e-post till Profet lagras e-postmeddelandet på mejlservrar hos One.com (One.com A/S, Köpenhamn, Danmark). All data som lagras hos One.com lagras hos deras datacenter i Danmark.

Dropbox

Profet använder Dropbox (185 Berry St 4th Floor, San Francisco, CA, 94107) som leverantör av molntjänster för lagring av dokument och andra filer. Dropbox används också för lagring av backup:er av hemsidor efter överenskommelse med Profets kunder. Dropbox kan komma att lagra data på datacenter i USA, Tyskland, Australien och Japan.

Utöver dessa leverantörer vidarebefordrar Profet inte personuppgifter till någon ytterligare tredje part, så vida vi inte fått din tillåtelse eller är skyldiga att göra detta enligt lag.

Hävningsrätt

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Skicka bara i sådant fall ett e-postmeddelande till dataskydd@profet.se. Du har även rätt att få kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Användning av cookies

När du använder webbplatsen profet.se så används så kallade “Cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information (t.ex. dina förvalda språkinställningar eller sidinställningar) som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida (beroende på cookiens livslängd).

Du kan naturligtvis använda vår webbsida utan att några Cookies aktiveras överhuvudtaget. I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av Cookies. Detta kan dock ha en negativ påverkan på funktionalitet och användarvänligheten på vår webbsida.

Google Analytics & Google Tag Manager

Vår webbsida använder Google Analytics och Google Tag Manager, webbanalystjänster tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Baserat på ditt medgivande kommer Google analysera din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. För detta använder vi bl.a.de Cookies som beskrivs mer detaljerat i tabellen ovan. Informationen som samlas in av Google när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmlösning) kommer bli överförda till en av Googles servrar i USA, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss i anonymiserad form. I den här processen kommer inte användardata vara kopplad till din fulla IP adress. Vi har på vår webbsida aktiverat en IP anonymiserande funktion som tillhandahålls av Google som innebär att de sista 8 tecknen (typ IPv4) eller de sista 80 bits (typ IPv6) av din IP adress raderas. Google är dessutom certifierad under EU-US Privacy Shield, vilket tillförsäkrar en adekvat nivå av datasäkerhet när det gäller databearbetning av Google i USA.

Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys antingen genom att ladda ned och installera en Browser Plugin som tillhandahålls av Google eller genom att justera dina medgivanden i tabellen ovan, där en opt-out cookie finns placerad. Båda alternativen kommer förhindra användningen av webbanalys bara om du använder webbläsaren på vilken du installerade plugin eller om du inte raderar opt-out Cookien.

Kontakt

Om du har några frågor angående Profets hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta Personuppgiftsombud för Profet Webb & Kommunikation AB:

Profet Webb & Kommunikation AB
Personuppgiftsombud Anders Sylwan
Katarinavägen 20
116 45 Stockholm
Telefon: +46 73 999 18 29
E-post: dataskydd@profet.se